**** LATEST NEWS! ****

New treaty’s entry into force set to curtail global mercury crisis, say NGOs

BRUSSELS - 16 AUGUST 2017
TODAY’S ENTRY INTO FORCE OF THE MINAMATA CONVENTION ESTABLISHES THE FIRST NEW MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENT IN OVER A DECADE.  THE ZERO MERCURY WORKING GROUP* HAS BEEN CALLING FOR A LEGALLY BINDING TREATY FOR OVER A DECADE AND WELCOMES THE NEW PROTOCOL.

“While there are alternatives to mercury, there are no alternatives to global cooperation,” said Michael Bender, coordinator of the Zero Mercury Working Group. “Mercury respects no boundaries and exposes people everywhere”
“Only a global pact can curtail this dangerous neurotoxin.”

In October 2013 the convention text was adopted and signed by 128 countries, but would not take legal effect until at least 50 countries had ratified it formally.  This milestone was reached in May of this year, and the convention enters into force today 16 August. 

“We are now on the right track,” said Elena Lymberidi-Settimo, Project Manager, European Environmental Bureau and ZMWG co- coordinator. 

“Over time, the Convention is expected to provide the necessary technical and financial resources to reduce the risk of exposure to mercury worldwide. Governments must therefore move swiftly towards efficient implementation of the Treaty’s provisions”.

The aim of the Convention is "to protect the human health and the environment” from mercury releases.

The treaty holds critical obligations for Parties to ban new primary mercury mines while phasing out existing ones and also includes a ban on many common products and processes using mercury, measures to control releases, and a requirement for national plans to reduce mercury in artisanal and small-scale gold mining.  In addition, it seeks to reduce trade, promote sound storage of mercury and its disposal, address contaminated sites and reduce exposure from this dangerous neurotoxin.

The First Conference of the Parties will take place from 24 to 29 September 2017 in Geneva, Switzerland.  Over 1,000 delegates and around 50 ministers are expected to assemble in Geneva to celebrate and lay the groundwork for the treaty’s overall effectiveness.

The Minamata Convention joins 3 other UN conventions seeking to reduce impacts from chemicals and waste – the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions.

ENDS 

For more information, see:

http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/COP1/tabid/5544/language/en-US/Default.aspx

www.zeromercury.org

Contacts 

Elena Lymberidi-Settimo, Project Coordinator ‘Zero Mercury Campaign’, European Environmental Bureau, ZMWG International Coordinator
T: +32 2 2891301,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Michael Bender, ZMWG International Coordinator, T: +1 802 917 8222,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Notes to the editors:

Mercury is a global pollutant that travels long distances. Its most toxic form – methylmercury - accumulates in large predatory fish and is taken up in our bodies through eating fish, with the worst impacts on babies in utero and small children. 

*The Zero Mercury Working Group (ZMWG) is an international coalition of over 95 public interest environmental and health non-governmental organizations from more than 50 countries from around the world formed in 2005 by the European Environmental Bureau and the Mercury Policy Project.  ZMWG strives for zero supply, demand, and emissions of mercury from all anthropogenic sources, with the goal of reducing mercury in the global environment to a minimum.  Our mission is to advocate and support the adoption and implementation of a legally binding instrument which contains mandatory obligations to eliminate where feasible, and otherwise minimize, the global supply and trade of mercury, the global demand for mercury, anthropogenic releases of mercury to the environment, and human and wildlife exposure to mercury.

The European Environmental Bureau (EEB) is Europe's largest network of environmental citizens’ organisations, standing for environmental justice, sustainable development and participatory democracy. Our experts work on climate change, biodiversity, circular economy, air, water, soil, chemical pollution, as well as policies on industry, energy, agriculture, product design and waste prevention. We are also active on overarching issues as sustainable development, good governance, participatory democracy and the rule of law in Europe and beyond.

We have over 140 members in over 30 countries.

EC register for interest representatives: Identification number 06798511314-27
International non-profit association - Association internationale sans but lucratif (AISBL)

 
Home Press Releases SUOMEN PONNISTELTAVA EU:N ELOHOPEASÄÄNNÖSTEN TIUKENTAMISEKSI
SUOMEN PONNISTELTAVA EU:N ELOHOPEASÄÄNNÖSTEN TIUKENTAMISEKSI PDF Print
Tuesday, 12 June 2007 01:00

Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa 13.6.2007

Euroopan päättäjillä on kesäkuussa mahdollisuus rajoittaa maapallon saastumista myrkyllisellä elohopealla. Euroopan ympäristö- ja terveysjärjestöt vaativat päättäjiltä, että teollisuuden ylijäämäelohopea varastoidaan asianmukaisissa ja turvallisissa varastoissa. Myös elohopean vientiin ja käyttöön on puututtava.

”Käytöstä poistettu, pääasiassa kloorialkaliteollisuudesta peräisin oleva ylijäämäelohopea on varastoitava väliaikaisiin varastoihin siihen saakka, kunnes on kehitetty riittävän edistyneitä tekniikoita elohopean stabiloimiseksi ja turvallisen loppusijoituksen varmistamiseksi. Vastuu jäteongelman ratkaisemisesta tulee olla jäsenmailla ja alan

teollisuudella”, painottaa Elena Lymberidi Eurooppalaisen

ympäristötoimiston EEB:n Zero Mercury -kampanjasta.

Ellei elohopean varastointia säädellä, on vaarana, että jäsenmaat yrittävät päästä nestemäisestä elohopeasta eroon sijoittamalla sen esimerkiksi vanhoihin kaivoksiin, joista elohopea aikojen saatossa voi huuhtoutua pohjavesiin ja haihtua ilmaan. EU:n kaatopaikkoja koskeva direktiivi vuodelta 1999 kieltää nestemäisten jätteiden

loppusijoituksen.

”Kun haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan EU:ssa, ohjautuu niiden kauppa kehitysmaihin, joissa ympäristötietoisuus ja

ympäristölainsäädäntö ovat usein heikompia. Elohopean viennin kieltäminen onkin tärkeää, jotta elohopean maailmanlaajuista käyttöä voitaisiin tehokkaasti rajoittaa. Vain tällä tavoin voidaan auttaa elohopeasta kärsiviä köyhiä ihmisiä kehitysmaissa ja estää kaukokulkeumia herkille arktisille alueille”, toteaa Jari Huhtala Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Järjestöt vaativat vientikieltoa myös sellaisille elohopeayhdisteille
ja elohopeaa sisältäville tuotteille, jotka on kielletty EU:n alueella.

Elohopean käytöstä tulisi maailmanlaajuisesti luopua

hammasamalgaamissa, elektroniikkalaitteissa, paristoissa,

lämpömittareissa ja muissa vastaavissa mittalaitteissa. EU:n on tuettava ratkaisuja, joilla tähdätään hiilenpolton aiheuttamien

elohopeapäästöjen vähentämiseen. Elohopean käytöstä kloorin tuotannossa on luovuttava asteittain ottamalla paremmat tekniikat käyttöön ja

lisäksi elohopean käyttöä kullan erottamisessa on rajoitettava.

”EU on maailman suurin elohopean tuottaja ja viejä. Suomessa tuotetaan EU:n elohopeasta merkittävä osa. Suomen on tuettava laajoja toimia elohopean käytön ja viennin rajoittamiseksi jo pelkästään maineensa vuoksi - onhan se kemikaaliviraston kotimaa”, Huhtala tiivistää.

13.6. jäsenmaiden pysyvien edustustojen edustajat


keskustelevatympäristöneuvostolle 28.6. tehtävästä sopimusesityksestä ja Euroopan komissio ilmaisee kantansa ympäristövaliokunnan esityksiin ennen parlamentin äänestystä 19.-20.6.2007.

 

LISÄTIETOJA:

- Suomessa: Jari Huhtala, kemikaaliasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040-5183609.

-Brysselissä: Elena Lymberidi, Zero Mercury -kampanjan projektikoordinaattori, Eurooppalainen ympäristötoimisto EEB, www.zeromercury.org,www.eeb.org, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; puh. +32 (0)2 289 1301, mobile +32 (0)496 532 818

-Ympäristöjärjestöjen kirje EU:n komissaareille: http://www.zeromercury.org/EU_developments/ 070608NGOsletterto%20Commissioners.pdf

- Ympäristöjärjestöjen kirje EU:n ympäristöministereille: http://www.zeromercury.org/EU_developments/ 070606NGOs'%20Letter%20to%20Env%20Mins%20Export%20Ban.pdf