**** LATEST NEWS! ****

22 September 2017

View this email in your browser

PRESS RELEASE: 

New treaty effectiveness will depend on adequacy of data to be collected, say NGOs  

Geneva, Switzerland


Prior to the start of the first Conference of Parties (COP1), the Zero Mercury Working Group (ZMWG) welcomed the entry into force of the Minamata Convention. 

“While there are alternatives to mercury, there are no alternatives to global cooperation,” said Michael Bender, international ZMWG coordinator. “We applaud the world’s governments for committing to curtail this dangerous neurotoxin.”

The First Conference of the Parties will take place from 24 to 29 September 2017 in Geneva, Switzerland.  Over 1,000 delegates and around 50 ministers are expected to assemble in Geneva to celebrate and lay the groundwork for the treaty’s overall effectiveness.
 
During the prior negotiations, the Intergovernmental Negotiation Committee (INC) approved many of the forms and guidance that the Convention specifies must be adopted at COP 1, which are needed for the swift and smooth launch and running of the Convention.  These include guidance documents on identifying stocks, determining best available technologies and reducing mercury use in small scale gold mining; as well as forms for trade procedures and for exemptions from certain deadlines.

“These INC approvals were achieved by consensus after considerable deliberations, and are ready for approval without further debate,” said Satish Sinha, Toxics Link India.

Among the most critical open issues to be discussed at COP1 are the reporting requirements, which will provide critical information on both the global mercury situation and the effectiveness of the Convention in achieving mercury reductions.   Particularly critical to collect will be data on mercury production and trade, which can change significantly in a short period of time.

 “Countries will not have readily available information about production and trade in bordering countries or within their region, unless there is frequent reporting under the Convention,” said David Lennett, Senior Attorney for the Natural Resources Defense Council “Many borders between countries are “porous,” and where a significant portion of mercury trade is informal/illegal.   Good data on legal trade flows will enable actions to address illegal trade, all of which has a huge impact on artisanal and small scale gold mining, the largest source of mercury pollution globally.

Mercury is a global pollutant that travels long distances. Its most toxic form – methylmercury - accumulates in large predatory fish and is taken up in our bodies through eating fish, with the worst impacts on babies in utero

For more information, see:

http://www.mercuryconvention.org

www.zeromercury.org

Contacts:


Elena Lymberidi-Settimo, Project Coordinator ‘Zero Mercury Campaign’, European Environmental Bureau, ZMWG International Coordinator
T: +32 2 2891301,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Michael Bender, ZMWG International Coordinator, T: +1 802 917 8222,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For information on reporting, please contact David Lennett, Natural Resources Defense Council, T:  +1 202 460 8517   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

For further information, please contact:

*The Zero Mercury Working Group (ZMWG) is an international coalition of over 95 public interest environmental and health non-governmental organizations from more than 50 countries from around the world formed in 2005 by the European Environmental Bureau and the Mercury Policy Project.  ZMWG strives for zero supply, demand, and emissions of mercury from all anthropogenic sources, with the goal of reducing mercury in the global environment to a minimum.  Our mission is to advocate and support the adoption and implementation of a legally binding instrument which contains mandatory obligations to eliminate where feasible, and otherwise minimize, the global supply and trade of mercury, the global demand for mercury, anthropogenic releases of mercury to the environment, and human and wildlife exposure to mercury. 

Home Press Releases SUOMEN PONNISTELTAVA EU:N ELOHOPEASÄÄNNÖSTEN TIUKENTAMISEKSI
SUOMEN PONNISTELTAVA EU:N ELOHOPEASÄÄNNÖSTEN TIUKENTAMISEKSI PDF Print
Tuesday, 12 June 2007 01:00

Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa 13.6.2007

Euroopan päättäjillä on kesäkuussa mahdollisuus rajoittaa maapallon saastumista myrkyllisellä elohopealla. Euroopan ympäristö- ja terveysjärjestöt vaativat päättäjiltä, että teollisuuden ylijäämäelohopea varastoidaan asianmukaisissa ja turvallisissa varastoissa. Myös elohopean vientiin ja käyttöön on puututtava.

”Käytöstä poistettu, pääasiassa kloorialkaliteollisuudesta peräisin oleva ylijäämäelohopea on varastoitava väliaikaisiin varastoihin siihen saakka, kunnes on kehitetty riittävän edistyneitä tekniikoita elohopean stabiloimiseksi ja turvallisen loppusijoituksen varmistamiseksi. Vastuu jäteongelman ratkaisemisesta tulee olla jäsenmailla ja alan

teollisuudella”, painottaa Elena Lymberidi Eurooppalaisen

ympäristötoimiston EEB:n Zero Mercury -kampanjasta.

Ellei elohopean varastointia säädellä, on vaarana, että jäsenmaat yrittävät päästä nestemäisestä elohopeasta eroon sijoittamalla sen esimerkiksi vanhoihin kaivoksiin, joista elohopea aikojen saatossa voi huuhtoutua pohjavesiin ja haihtua ilmaan. EU:n kaatopaikkoja koskeva direktiivi vuodelta 1999 kieltää nestemäisten jätteiden

loppusijoituksen.

”Kun haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan EU:ssa, ohjautuu niiden kauppa kehitysmaihin, joissa ympäristötietoisuus ja

ympäristölainsäädäntö ovat usein heikompia. Elohopean viennin kieltäminen onkin tärkeää, jotta elohopean maailmanlaajuista käyttöä voitaisiin tehokkaasti rajoittaa. Vain tällä tavoin voidaan auttaa elohopeasta kärsiviä köyhiä ihmisiä kehitysmaissa ja estää kaukokulkeumia herkille arktisille alueille”, toteaa Jari Huhtala Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Järjestöt vaativat vientikieltoa myös sellaisille elohopeayhdisteille
ja elohopeaa sisältäville tuotteille, jotka on kielletty EU:n alueella.

Elohopean käytöstä tulisi maailmanlaajuisesti luopua

hammasamalgaamissa, elektroniikkalaitteissa, paristoissa,

lämpömittareissa ja muissa vastaavissa mittalaitteissa. EU:n on tuettava ratkaisuja, joilla tähdätään hiilenpolton aiheuttamien

elohopeapäästöjen vähentämiseen. Elohopean käytöstä kloorin tuotannossa on luovuttava asteittain ottamalla paremmat tekniikat käyttöön ja

lisäksi elohopean käyttöä kullan erottamisessa on rajoitettava.

”EU on maailman suurin elohopean tuottaja ja viejä. Suomessa tuotetaan EU:n elohopeasta merkittävä osa. Suomen on tuettava laajoja toimia elohopean käytön ja viennin rajoittamiseksi jo pelkästään maineensa vuoksi - onhan se kemikaaliviraston kotimaa”, Huhtala tiivistää.

13.6. jäsenmaiden pysyvien edustustojen edustajat


keskustelevatympäristöneuvostolle 28.6. tehtävästä sopimusesityksestä ja Euroopan komissio ilmaisee kantansa ympäristövaliokunnan esityksiin ennen parlamentin äänestystä 19.-20.6.2007.

 

LISÄTIETOJA:

- Suomessa: Jari Huhtala, kemikaaliasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040-5183609.

-Brysselissä: Elena Lymberidi, Zero Mercury -kampanjan projektikoordinaattori, Eurooppalainen ympäristötoimisto EEB, www.zeromercury.org,www.eeb.org, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; puh. +32 (0)2 289 1301, mobile +32 (0)496 532 818

-Ympäristöjärjestöjen kirje EU:n komissaareille: http://www.zeromercury.org/EU_developments/ 070608NGOsletterto%20Commissioners.pdf

- Ympäristöjärjestöjen kirje EU:n ympäristöministereille: http://www.zeromercury.org/EU_developments/ 070606NGOs'%20Letter%20to%20Env%20Mins%20Export%20Ban.pdf